Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om je nieuwe VPS in gebruik te kunnen nemen moet je in eerste instantie via de console toegang tot je VPS hebben. Ook bij het rebooten van je VPS kan het nuttig zijn om een oogje in het zeil te houden via de console. Je bereikt het beheerinterface voor je VPS door met een web browser in te loggen op het oVirt beheerinterface van Soleus:

https://soleus03.soleus.nu/ovirt-engine

Klik op de VM Portal link  en log vervolgens in met je Soleus gebruikersnaam en wachtwoord (klik de link voor meer informatie); als Profiel kies je hierbij voor ldap.

Je vindt hier een blokje voor elke VPS onder jouw beheer, waarin de status van de VPS weergegeven wordt. Indien de VPS status Off heeft, kun je hem met de knop Run starten. Indien de VPS status Running heeft, dan vind je onderaan de knop SPICE Console plus een pijltje voor een uitklapmenu met een aantal andere opties. De Suspend, Shutdown en Reboot opties spreken voor zichzelf. Wat betreft de console heb je dus feitelijk drie mogelijkheden: SPICE Console, VNC Console of VNC Console (Browser).

De VNC Console (Browser) biedt in principe de mogelijkheid om zonder extra software rechtstreeks vanuit je browser de console van je VPS te gebruiken. Het hangt mogelijk een beetje van je browser hoe goed dit werkt, zelf zie ik af en toe de situatie dat console output wel zichtbaar is, maar console input wordt genegeerd.

Bij het gebruik van de SPICE Console of VNC Console (extern) wordt er een .vv file gedownload. Om deze te kunnen gebruiken heb je een extra stukje software nodig op je lokale computer: Remote Viewer. Dat is beschikbaar voor de meeste operating systems. Je kunt het installeren door ernaar te zoeken in GNOME Software of de volgende commando's uit te voeren:

OSCommando
RHEL, CentOSsudo yum install virt-viewer
Fedorasudo dnf install virt-viewer
Debian, Ubuntusudo apt-get install virt-viewer
WindowsDownload the MSI from virt-manager.org
MacOSbrew tap jeffreywildman/homebrew-virt-manager
brew install virt-manager virt-viewer libvirt

Mogelijk kun je ook met andere SPICE of VNC cliënts een console verbinding opzetten, maar hier hebben we nog geen ervaring mee (aanvullingen en suggesties welkom!)

Op dit moment loopt de SPICE of VNC verbinding niet over een TLS-versleuteld kanaal, er wordt nog onderzocht of en hoe dat wellicht standaard ingesteld kan worden.

Belangrijk om te weten is dat je de console pas kunt openen wanneer je VPS in de Run state is. Dat kan wel eens lastig zijn als je het begin van het boot proces wilt observeren of beïnvloeden: wanneer je niet snel genoeg het console window kunt openen, dan mis je de eerste fase. Het kan helpen om een langere timeout te configureren in je grub setup (indien je grub gebruikt), maar dat vertraagt natuurlijk ook een automatische reboot. Als je hier hardnekkige problemen mee hebt, kun je het Soleus coreteam vragen om de Enable menu to select boot device optie voor je VPS aan te zetten. Dat geeft je plusminus 30 seconden de tijd om de console te openen voordat de feitelijke boot begint, zodat je niets hoeft te missen.

Alternatief: Seriële console

Naast de hierboven beschreven console op tty1 is het ook mogelijk om een seriële console te configureren en te gebruiken via ssh (dus in alle gevallen versleuteld). Er is wel een eenmalig setup procedure nodig om deze seriële console te kunnen gebruiken:

  1. Klik na het inloggen via de VM Portal link op het poppetje rechtsboven en kies Options
  2. Er verschijnt een pop-up venster waarin je een SSH public key moet pasten en vervolgens save

Je kunt nu verbinden met de seriële console via ssh:

ssh -p 2222 ovirt-vmconsole@soleus03.soleus.nu

Er verschijnt dan een lijstje met de beschikbare VPS'en, kies het gewenste nummer. Ook de seriële console is alleen beschikbaar wanneer je VPS in de Run state is. Binnen je OS is de seriële console normaliter aanwezig als /dev/ttyS0. Om hierop in te kunnen loggen moet je in je OS een getty proces op die poort configureren.


Met Debian Linux kun je dat als volgt doen:

# systemctl enable serial-getty@ttyS0.service
# systemctl start  serial-getty@ttyS0.service


Met CentOS 8 kun je dat als volgt doen:

# vi /etc/sysconfig/grub
  add console=ttyS0 to GRUB_CMDLINE_LINUX
# stty -F /dev/ttyS0 speed 9600
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
# systemctl start getty@ttyS0Als je ook grub en de kernel boot fase via de seriële console wilt kunnen observeren en/of sturen, dan moet je ttyS0 ook in grub enablen. In Debian Linux kun je dat als volgt doen:

# cat >> /etc/default/grub <<\!
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=ttyS0 console=tty0"
GRUB_TERMINAL="serial"
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"
!
# /usr/sbin/update-grub2 || grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg