Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Uitleg over file system overhead aangepast aan nieuwe configuratie

Vanaf oktober 2020 beschikt Soleus weer over extra storage ruimte voor leden. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een backup te maken van je VPS, maar ook om andere dingen op te zetten om van overal te kunnen benaderen. Ieder lid krijgt standaard gratis storage met de dubbele grootte van diens VPS disk ruimte, of 50GB als je geen VPS hebt. Daarnaast kan extra ruimte tegen een maandelijkse vergoeding aangevraagd worden in tranches van 512 GB (0.5 TB).

De ruimte wordt gealloceerd op een LVM-style logical volume, waarop een ext4 file system aangemaakt wordt. Als gevolg hiervan is Om de effectieve ruimte die je ter beschikking staat iets kleiner dan de nominale omvang van je storagevoor je data te maximaliseren gebruiken we daarbij als mke2fs parameters -m 0 en -i 1048576. Dat betekent dat er geen file system blokken als reserve opzij gezet worden, en dat er voor elke megabyte opslagruimte 1 inode aangemaakt wordt. In het (voor backup storage uitzonderlijke) geval dat je  gemiddelde file grootte (veel) kleiner is dan 1 megabyte, dan zul je tegen de inode-begrenzing aanlopen voordat je storage ruimte vol is. Neem in dat geval contact op met CT voor een aanpassing van je storage file system parameters.

Note

Dit is slow storage (op spinning disks) die niet bedoeld is voor grote hoeveelheden I/O, maar vooral voor opslaan van grotere bestanden zoals backups, fotos, archieven, etc. Dit alles onder fair use.

Van deze storage worden geen backups gemaakt. Gebruik deze storage dus alleen als backup ruimte of voor data die ook elders opgeslagen is.We gebruiken RAID6 om data verlies als gevolg van falende disk drives te voorkomen, maar we kunnen geen garanties geven.

...