Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Extra waarschuwingen toegevoegd

Vanaf oktober 2020 beschikt Soleus weer over extra storage ruimte voor leden. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een backup te maken van je VPS, maar ook om andere dingen op te zetten om van overal te kunnen benaderen. Ieder lid krijgt standaard gratis storage met de dubbele grootte van diens VPS disk ruimte, of 50GB als je geen VPS hebt. Daarnaast kan extra ruimte tegen een maandelijkse vergoeding aangevraagd worden.

De ruimte wordt gealloceerd op een LVM-style logical volume, waarop een ext4 file system aangemaakt wordt. Als gevolg hiervan is de effectieve ruimte die je ter beschikking staat iets kleiner dan de nominale omvang van je storage.

Note

Dit is slow storage (op spinning disks) die niet bedoeld is voor grote hoeveelheden I/O, maar vooral voor opslaan van grotere bestanden zoals backups, fotos, archieven, etc. Dit alles onder fair use.

Van deze storage worden geen backups gemaakt. Gebruik deze storage dus alleen als backup ruimte of voor data die ook elders opgeslagen is.We gebruiken RAID6 om data verlies als gevolg van falende disk drives te voorkomen, maar we kunnen geen garanties geven.

Toegang

De storage is voorlopig alleen primair te bereiken via SFTP:

Code Block
languagebash
titleSFTP commando
sftp -i ~/.ssh/id_rsa <soleus_username>@storage.soleus.nu

Hierbij moet je authenticeren met een SSH key die bij Soleus in LDAP staat. Mocht je een nieuwe key willen toevoegen, stuur dan een mail naar ct@soleus.nu met je SSH pubkey. Vanaf je VPS kun je ook storage.lan.soleus.nu gebruiken voor een grotere netwerk bandbreedte.

Note
Alleen inloggen via sftp is toegestaan, ssh en scp zullen niet werken.Inmiddels worden ook scp en ssh ondersteund, en diverse toegangsmethoden die bovenop ssh kunnen draaien. Hierover later meer!

Gebruik

Als je succesvol ingelogd bent, zul je een prompt zien en in de (chroot jail) directory /mount zitten:

...