Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Add some hint for enabling serial console in CentOS 8

...

Er verschijnt dan een lijstje met de beschikbare VPS'en, kies het gewenste nummer. Ook de seriële console is alleen beschikbaar wanneer je VPS in de Run state is. Binnen je OS is de seriële console normaliter aanwezig als /dev/ttyS0. Om hierop in te kunnen loggen moet je in je OS een getty proces op die poort configureren.


Met Debian Linux kun je dat als volgt doen:

Code Block
languagebash
# systemctl enable serial-getty@ttyS0.service
# systemctl start  serial-getty@ttyS0.service


Met CentOS 8 kun je dat als volgt doen:

Code Block
languagebash
# vi /etc/sysconfig/grub
  add console=ttyS0 to GRUB_CMDLINE_LINUX
# stty -F /dev/ttyS0 speed 9600
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
# systemctl start getty@ttyS0Als je ook grub en de kernel boot fase via de seriële console wilt kunnen observeren en/of sturen, dan moet je ttyS0 ook in grub enablen. In Debian Linux kun je dat als volgt doen:

...