Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om makkelijk in te kunnen loggen op je VPS, wil je mogelijk met je key kunnen inloggen. Sommige mensen vinden inloggen met een wachtwoord prima, maar de meeste mensen werken met een key.

Onder Linux en OsX macOS kan je de public key installeren met het commando ssh-copy-id <username>@<vpsname>.soleus.nu.

...