Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indien je meerdere blokken van 50 GB afneemt, krijg je er per 50 GB een physical volume bij: /dev/xvdb, /dev/xvdc etc. Maar je hebt ook dan nog steeds 1 volume group XYZIUM, zodat je bij het aanmaken van logical volumes niet beperkt wordt door 50 GB grenzenwordt je disk steeds met 50GB uitgebreid. Je moet dan de partitie die je physical volume bevat vergroten met bijvoorbeeld growpart of een extra partitie aanmaken en die toevoegen als extra physical volume.