Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Kleine layout/taal fixes.

De diskruimte van je VPS wordt georganiseerd met behulp van LVM, de Linux Logical Volume Manager (LVM op Wikipedia). Stel dat je VPS xyzium heet, dan heb je 1 physical volume /dev/xvda, waarop 1 volume group XYZIUM is aangemaakt. In deze volume group vind je tenminste 1 logical volume voor je boot/root partitie genaamd ROOT. Met de commando's pvs, vgs en lvs kun je een en ander inspecteren:

Code Block
titleLVM voorbeeld
root@xyzium:/home/user# pvs
 PV     VG    Fmt Attr PSize PFree 
 /dev/xvda XYZIUM  lvm2 a-- 50.78g 284.00m
root@xyzium:/home/user# vgs
 VG    #PV #LV #SN Attr  VSize VFree 
 XYZIUM   1  6  0 wz--n- 50.78g 284.00m
root@xyzium:/home/user# lvs
 LV   VG    Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 ROOT  XYZIUM  -wi-ao---- 4.00g                          
 SWAP  XYZIUM  -wi-ao---- 1.50g                          
 VAR   XYZIUM  -wi-ao---- 6.00g                          
 WWW   XYZIUM  -wi-ao---- 15.00g
 ALTROOT XYZIUM  -wi-ao---- 4.00g                          
 BACKUP XYZIUM  -wi-ao---- 20.00g   

...