Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Voorbeeld van LVM --resize toegevoegd

...

Zoals je in bovenstaand voorbeeld ziet kun je extra partities aanmaken naast de ROOT om de totale diskruimte van je VPS effectief te benutten. Ook is het mogelijk om al aanwezige logical volumes te resizen indien gewenst. Zie daarvoor de Linux manual pages voor LVM en resizefs. Omdat het vergroten van partities gemakkelijker is dan het verkleinen, wordt je VPS normaliter met een kleine ROOT partitie geleverd. Je kunt die dan zelf eenvoudig als volgt vergroten (in dit voorbeeld met 4 GB):

Code Block
languagebash
titleLVM vergroten
sudo lvextend --size +4G --resize /dev/mapper/XYZIUM-ROOT

Indien je meerdere blokken van 50 GB afneemt, krijg je er per 50 GB een physical volume bij: /dev/xvdb, /dev/xvdc etc. Maar je hebt ook dan nog steeds 1 volume group XYZIUM, zodat je bij het aanmaken van logical volumes niet beperkt wordt door 50 GB grenzen.