Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: growpart verbeterd

...

 • de partitie die je physical volume bevat (sda2) vergroten met bijvoorbeeld growpart or parted (subcommando resizepart), en daarna een pvresize uitvoeren op de partitie:

  Code Block
  languagebash
  titlepartitie vergroten en aan VG toevoegen
  sudo growpart /dev/sda2sda ||2
  sudo resizepart /dev/sda2
  sudo pvresize /dev/sda2
  

  De growpart utility vind je bij Debian in cloud-guest-utils, bij Arch in growpart, bij CentOS in cloud-utils-growpart.

 • of een extra partitie aanmaken (bijvoorbeeld sda3), deze met pvcreate in een physical volume omzetten, en dat volume met vgextend als extra physical volume toevoegen aan je VG:

  Code Block
  languagebash
  titleextra partitie aanmaken en als PV aan VG toevoegen
  sudo cfdisk /dev/sda
  sudo pvcreate /dev/sda3
  sudo vgextend XYZIUM /dev/sda3