Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: link naar xenproject wiki

Je begint met het aanvragen van een VPS. Hierbij moet je aangeven welk besturingssysteem je wilt gaan draaien op je VPS, en een ; zie https://wiki.xenproject.org/wiki/Xen_FAQ_Linux_Distributions voor een overzicht.  Verder zul je een Hostname en een public key moeten aanleveren in openssh formaat. De public key wordt gebruikt om toegang tot de console van je VPS te geven, hierover zometeen meer.

...