Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om makkelijk in te kunnen loggen op je VPS, wil je mogelijk met je key kunnen inloggen. Sommige mensen vinden inloggen met een wachtwoord prima, maar de meeste mensen werken met een key.

Onder Linux en macOS kan je de public key installeren met het commando ssh-copy-id <username>@<vpsname>.soleus.nu.

Als je Putty op Windows als client gebruikt, zal je dit met de hand moeten doen, gelukkig is dit niet moeilijk. Zorg dat je public key op je clipboard staat (in openssh formaat) zodat je die in regel 4 kunt plakken.


Handmatig installeren public key
martijn@strange:~$ mkdir ~/.ssh
martijn@strange:~$ chmod 700 ~/.ssh
martijn@strange:~$ cd ~/.ssh
martijn@strange:~/.ssh$ echo >authorized_keys '<plak hier je public key>'
martijn@strange:~/.ssh$ chmod 600 authorized_keys


Als het goed is kan je nu met je key in plaats van je wachtwoord inloggen,