Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanaf oktober 2020 beschikt Soleus weer over extra storage ruimte voor leden. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een backup te maken van je VPS, maar ook om andere dingen op te zetten om van overal te kunnen benaderen. Ieder lid krijgt standaard gratis storage met de dubbele grootte van diens VPS disk ruimte, of 50GB als je geen VPS hebt. Daarnaast kan extra ruimte tegen een maandelijkse vergoeding aangevraagd worden in tranches van 512 GB (0.5 TB).

De ruimte wordt gealloceerd op een LVM-style logical volume, waarop een ext4 file system aangemaakt wordt. Om de effectieve ruimte voor je data te maximaliseren gebruiken we daarbij als mke2fs parameters -m 0 en -i 1048576. Dat betekent dat er geen file system blokken als reserve opzij gezet worden, en dat er voor elke megabyte opslagruimte 1 inode aangemaakt wordt. In het (voor backup storage uitzonderlijke) geval dat je  gemiddelde file grootte (veel) kleiner is dan 1 megabyte, dan zul je tegen de inode-begrenzing aanlopen voordat je storage ruimte vol is. Neem in dat geval contact op met CT voor een aanpassing van je storage file system parameters.

Dit is slow storage (op spinning disks) die niet bedoeld is voor grote hoeveelheden I/O, maar vooral voor opslaan van grotere bestanden zoals backups, fotos, archieven, etc. Dit alles onder fair use.

Van deze storage worden geen backups gemaakt. Gebruik deze storage dus alleen als backup ruimte of voor data die ook elders opgeslagen is.We gebruiken RAID6 om data verlies als gevolg van falende disk drives te voorkomen, maar we kunnen geen garanties geven.

Toegang

De storage is primair te bereiken via SFTP:

SFTP commando
sftp -i ~/.ssh/id_rsa <soleus_username>@storage.soleus.nu

Hierbij moet je authenticeren met een SSH key die bij Soleus in LDAP staat. Mocht je een nieuwe key willen toevoegen, stuur dan een mail naar ct@soleus.nu met je SSH pubkey. Vanaf je VPS kun je ook storage.lan.soleus.nu gebruiken voor een grotere netwerk bandbreedte.

Inmiddels worden ook scp en ssh ondersteund, en diverse toegangsmethoden die bovenop ssh kunnen draaien. Hierover later meer!

Gebruik

Als je succesvol ingelogd bent, zul je een prompt zien en in de (chroot jail) directory /mount zitten:

$ sftp storage.soleus.nu
Connected to storage.soleus.nu.
sftp> pwd
pwd
Remote working directory: /mount
sftp>

Op /mount is een ext4 bestandssysteem gemount. Deze is geheel voor eigen gebruik. Met commando's als put en get kun je bestanden up/downloaden. Zie help voor een lijst commandos.

Als alternatief op de simpele command-line sftp client, kun je natuurlijk ook andere (grafische) clients gebruiken en onder Linux bijvoorbeeld SSHFS om je storage ruimte lokaal te mounten. Er zijn vele mogelijkheden om backups te maken (bijvoorbeeld vanaf je VPS), zie bijvoorbeeld de Borg backup software of de pagina SSHFS + LUKS.