Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanaf oktober 2020 beschikt Soleus weer over extra storage ruimte voor leden. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een backup te maken van je VPS, maar ook om andere dingen op te zetten om van overal te kunnen benaderen. Ieder lid krijgt standaard gratis storage met de dubbele grootte van diens VPS disk ruimte, of 50GB als je geen VPS hebt. Daarnaast kan extra ruimte tegen een maandelijkse vergoeding aangevraagd worden.

Dit is slow storage (op spinning disks) die niet bedoeld is voor grote hoeveelheden I/O, maar vooral voor opslaan van grotere bestanden zoals backups, fotos, archieven, etc. Dit alles onder fair use.

Toegang

De storage is voorlopig alleen te bereiken via SFTP:

SFTP commando
sftp -i ~/.ssh/id_rsa <soleus_username>@storage.soleus.nu

Hierbij moet je authenticeren met een SSH key die bij Soleus in LDAP staat. Mocht je een nieuwe key willen toevoegen, stuur dan een mail naar ct@soleus.nu met je SSH pubkey. Vanaf je VPS kun je ook storage.lan.soleus.nu gebruiken voor een grotere netwerk bandbreedte.

Alleen inloggen via sftp is toegestaan, ssh en scp zullen niet werken.

Gebruik

Als je succesvol ingelogd bent, zul je een prompt zien en in de (chroot jail) directory /mount zitten:

$ sftp storage.soleus.nu
Connected to storage.soleus.nu.
sftp> pwd
pwd
Remote working directory: /mount
sftp>

Op /mount is een ext4 bestandssysteem gemount. Deze is geheel voor eigen gebruik. Met commando's als put en get kun je bestanden up/downloaden. Zie help voor een lijst commandos.

Als alternatief op de simpele command-line sftp client, kun je natuurlijk ook andere (grafische) clients gebruiken en onder Linux bijvoorbeeld SSHFS om je storage ruimte lokaal te mounten. Er zijn vele mogelijkheden om backups te maken (bijvoorbeeld vanaf je VPS), zie bijvoorbeeld de Borg backup software of de pagina Make encrypted backups.