Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wanneer je system software updates uitvoert op je VPS, kun je te maken krijgen met een foutmelding bij het updaten van GRUB. Bijvoorbeeld in Debian 9 ziet dat er zo uit:

Dit is een bekend probleem bij Xen guests. Het grub-pc package is nodig op je VPS omdat de pvgrub waarmee je VPS geboot wordt deze grub omgeving op je eigen VPS gebruikt om te bepalen welke kernel er uiteindelijk gestart moet worden. Maar het grub boot block is daar niet voor nodig. Met andere woorden: de write naar /dev/xvda mag dus rustig mislukken. Je kunt de vraag van package configuration gewoon met "Yes" (de default) beantwoorden, en er is niets meer aan de hand.