Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De diskruimte van je VPS wordt georganiseerd met behulp van LVM, de Linux Logical Volume Manager (LVM op Wikipedia). Stel dat je VPS xyzium heet, dan heb je 1 physical volume /dev/xvda, waarop 1 volume group XYZIUM is aangemaakt. In deze volume group vind je tenminste 1 logical volume voor je boot/root partitie genaamd ROOT. Met de commando's pvs, vgs en lvs kun je een en ander inspecteren:

LVM voorbeeld
root@xyzium:/home/user# pvs
 PV     VG    Fmt Attr PSize PFree 
 /dev/xvda XYZIUM  lvm2 a-- 50.78g 284.00m
root@xyzium:/home/user# vgs
 VG    #PV #LV #SN Attr  VSize VFree 
 XYZIUM   1  6  0 wz--n- 50.78g 284.00m
root@xyzium:/home/user# lvs
 LV   VG    Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 ROOT  XYZIUM  -wi-ao---- 4.00g                          
 SWAP  XYZIUM  -wi-ao---- 1.50g                          
 VAR   XYZIUM  -wi-ao---- 6.00g                          
 WWW   XYZIUM  -wi-ao---- 15.00g
 ALTROOT XYZIUM  -wi-ao---- 4.00g                          
 BACKUP XYZIUM  -wi-ao---- 20.00g   

Zoals je in bovenstaand voorbeeld ziet kun je extra partities aanmaken naast de ROOT om de totale diskruimte van je VPS effectief te benutten. Ook is het mogelijk om al aanwezige logical volumes te resizen indien gewenst. Zie daarvoor de Linux manual pages voor LVM en resizefs. Omdat het vergroten van partities gemakkelijker is dan het verkleinen, wordt je VPS normaliter met een kleine ROOT partitie geleverd. Je kunt die dan zelf eenvoudig als volgt vergroten (in dit voorbeeld met 4 GB):

LVM vergroten
sudo lvextend --size +4G --resize /dev/mapper/XYZIUM-ROOT

Indien je meerdere blokken van 50 GB afneemt, krijg je er per 50 GB een physical volume bij: /dev/xvdb, /dev/xvdc etc. Maar je hebt ook dan nog steeds 1 volume group XYZIUM, zodat je bij het aanmaken van logical volumes niet beperkt wordt door 50 GB grenzen.