Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je begint met het aanvragen van een VPS. Hierbij moet je aangeven welk besturingssysteem je wilt gaan draaien op je VPS; zie https://wiki.xenproject.org/wiki/Xen_FAQ_Linux_Distributions voor een overzicht.  Verder zul je een Hostname en een public key moeten aanleveren in openssh formaat. De public key wordt gebruikt om toegang tot de console van je VPS te geven, hierover zometeen meer.

Genereren van een key pair

Een ssh key bestaat uit een private en een public deel. Het private deel houdt je altijd geheim. Het publieke deel installeer je op je VPS. Er zijn meerdere programma's waarmee je een key pair kan genereren. Op Linux en OS X kan je het makkelijkst het ssh-keygen commando gebruiken. Op Windows is Putty een populaire ssh client met goede hulpprogramma's om key pairs te genereren, maar die moet je dan als openssh key exporteren om met Soleus te kunnen gebruiken.

De oplevering van je VPS

Gefeliciteerd, je bent de eigenaar van je eigen VPS! Bij de oplevering van je VPS krijg je een root password. Maar root mag standaard niet met ssh inloggen op een VPS, dit is een standaard beveiliging en al onze VPSsen worden zo ook opgeleverd. Dus hoe kom je op je VPS als je niet mag inloggen met het wachtwoord wat je net gekregen hebt? Je zult een korte omweg via het console moeten maken.

Met behulp van de ssh key die je aangeleverd hebt, kan je inloggen op console.soleus.nu. Je komt nu in de xen-shell waar je met het console commando op het console van je VPS kan komen. Log in als root, wijzig het root wachtwoord (passwd) en maak een gewone gebruiker aan (in de meeste distro's met het commando adduser <username>). Geef deze user een wachtwoord (passwd <username>) als adduser daar niet om gevraagd heeft (verschilt per distro).

Nu kan je inloggen op je VPS als de user die je net hebt aangemaakt. Waarschijnlijk wil je wel een ssh key installeren. Je kan root worden met su - en het (nieuwe) root wachtwoord en zo verder systeembeheer gaan doen.