Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 • Page:
  Console access (voor KVM-based hypervisor platform vanaf juli 2020)

  Om je nieuwe VPS in gebruik te kunnen nemen moet je in eerste instantie via de console toegang tot je VPS hebben. Ook bij het rebooten van je VPS kan het nuttig zijn om een oogje in het zeil te houden via de console. Je bereikt het beheerinterface voor je VPS door met een web browser in te loggen op het oVirt beheerinterface van Soleus:

 • Page:
  Hostname

  NEDERLANDS

  Je nieuwe VPS heeft een unieke naam nodig. Soleus gebruikt het domein van deeltjes (uit de natuurkunde) om namen uit te kiezen. Zie hier welke er al in gebruik zijn, en wat je kan kiezen:

  https://soleus.nu/hostnames/

 • Page:
  De eerste stappen met je VPS

  Je begint met het aanvragen van een VPS. Hierbij moet je aangeven welk besturingssysteem je wilt gaan draaien op je VPS; zie https://wiki.xenproject.org/wiki/Xen_FAQ_Linux_Distributions voor een overzicht.  Verder zul je een Hostname en een public key moeten aanleveren in openssh formaat. De public key wordt gebruikt om toegang tot de console van je VPS te geven, hierover zometeen meer.

 • Page:
  Disk Space

  De diskruimte van je VPS wordt georganiseerd met behulp van LVM, de Linux Logical Volume Manager (LVM op Wikipedia). Stel dat je VPS xyzium heet, dan heb je 1 physical volume /dev/xvda, waarop 1 volume group XYZIUM is aangemaakt. In deze volume group vind je tenminste 1 logical volume voor je boot/root partitie genaamd ROOT. Met de commando's pvs, vgs en lvs kun je een en ander inspecteren:

 • Page:
  Installeren van je ssh key

  Om makkelijk in te kunnen loggen op je VPS, wil je mogelijk met je key kunnen inloggen. Sommige mensen vinden inloggen met een wachtwoord prima, maar de meeste mensen werken met een key.

  Onder Linux en OsX kan je de public key installeren met het commando ssh-copy-id <username>@<vpsname>.soleus.nu.

  Als je Putty op Windows als client gebruikt, zal je dit met de hand moeten doen, gelukkig is dit niet moeilijk. Zorg dat je public key op je clipboard staat (in openssh formaat) zodat je die in regel 4 kunt plakken.

 • No labels